alt

Amdanom ni

Pwy ydyn ni?

Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yn sefydliad rhwydwaith, a gefnogir gan Lywodraeth Cymru, sy’n dod ag ystod eang o bartneriaid ledled y GIG yng Nghymru, prifysgolion a sefydliadau ymchwil, awdurdodau lleol, ac eraill, ynghyd.

Rydyn ni’n gweithio mewn partneriaeth agos gydag asiantaethau eraill y Llywodraeth a chyllidwyr ymchwil (yng Nghymru ac ledled y Deyrnas Unedig); partneriaid diwydiant; cleifion; aelodau o’r cyhoedd a rhanddeiliaid eraill.

Rydyn ni’n gweithio gyda’n gilydd i hyrwyddo ymchwil ar gyfer heintiau, triniaethau, gwasanaethau a chanlyniadau a all arwain at ddarganfyddiadau ac arloesedd a hyd yn oed achub bywydau pobl.

Pobl allweddol

Yr Athro Kieran Walshe, Cyfarwyddwr, Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Carys Thomas, Pennaeth Polisi, Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Michael Bowdery, Pennaeth Rhaglenni, Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Dr Nicola Williams, Cyfarwyddwr Cefnogi a Chyflenwi, Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Helen Grindell, Pennaeth y Ganolfan Cefnogi a Chyflenwi, Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Felicity Waters, Pennaeth Cyfathrebiadau, Ymgysylltu a Chynnwys, Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru