Cymorth a chanllawiau i ymchwilwyr

Gall Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru eich cefnogi drwy bob cam o’r broses ymchwil.

Nod yr adrannau isod yw darparu canllawiau rhwydd eu defnyddio, enghreifftiau o arferion gorau a dogfennau a thempledi allweddol i chi a’ch timau ymchwil.

Mae hwn wedi ei gynllunio i fod yn arweiniad defnyddiol i’w ddilyn ond os ydych chi’n chwilio am wybodaeth benodol cliciwch ar yr adran sydd ei hangen arnoch.

Os oes angen rhagor o gymorth a chanllawiau arnoch, dylech gysylltu â gwasanaeth cefnogi a chyflenwi Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.